Reader Comments

C?n h? 4 phòng ng? có di?n tích: 160m2, 172m2 (T? t?ng 2-39).

by La Quang Tien (2017-08-04)Giá thuê n?i th?t c? b?n: 12 tri?u/ tháng (Phù h?p v?i khách thuê làm v?n phòng).
Giá thuê ??y cho thue chung cu goldmark city ?? n?i th?t cao c?p: T? 15 tri?u/ tháng (Khách hàng ch? vi?c xách vali v? ?).

C?n h? n?i th?t ??y ?? bao g?m: ?i?u hòa, t? b?p, rèm, nóng l?nh, rèm, gi??ng, ??m, máy gi?t, t? l?nh, bàn b?p, t? b?p, sofa, thi?t b? v? sinh, tivi, bàn ?n, hút mùi, lò vi sóng...

(M?i quá trình xem nhà, giao d?ch... ??u hoàn toàn mi?n phí 100%).
Th? t?c thuê nhà nhanh g?n.
Mi?n phí 100% cho khách xem nhà và thuê nhà.